Beslutsstöd för idéer

%602 %16, %2012

Automatch är ett nytt verktyg som automatiskt tar fram beslutsunderlag i ett företags innovationsprocess. Det bidrar till exempel till smidigare prioritering bland uppfinningsanmälningar. Tack vare Automatch möjliggörs snabbare beslut och en bättre kvalitetssäkring på ett kostnadseffektivt sätt.