Administrationsverktyg

%599 %16, %2012

Vårt webbaserade verktyg ArchiveOnline effektiviserar det löpande arbetet i innovationsprocessen. Genom att sätta upp förutbestämda flöden kan dokument automatiskt tilldelas mottagare utifrån tidigare bedömningar. Det underlättar uppföljning av till exempel omvärldsbevakningar och intrångsundersökningar. ArchiveOnline fungerar även som portal för att beställa och ta emot våra tjänster.