Sofie Wikström

Teamledare, Senior Informationsspecialist

Sofie@uppdragshuset.se 08-501 026 07

Sofie Wikström har studerat till civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot artificiella neuronnät från KTH. Under 2001 arbetade Sofie på Swedish Institute of Computer Science, SICS. Mellan åren 2002-2004 arbetade hon som teknisk handläggare på enheten för kommunikationselektronik, krypteringsteknik samt medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket.