Linus Wretblad

VD/PR-ansvarig, Senior Informationsspecialist

Linus@uppdragshuset.se 08-501 026 01

Linus Wretblad är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik från Linköping. Han har även ett års studier i mikroelektronik från Université Joseph Fourier, Grenoble. Under tiden 1996-2000 arbetade han bland annat som teknisk handläggare och med extern utbildning på enheten för tele, data och elektronik vid Patent- och Registreringsverket. Linus är företagets vd och ekonomiansvarig.