Linda Andersson

IT-utvecklare/Data-lingvist

Linda@uppdragshuset.se 08-501 026 00

Linda Andersson tog sin Magister examen i ”Allmän språkvetenskap med särskild inriktning på datorlingvistik” vid Stockholms universitet 13 Maj 2009. Titeln på hennes examensarbete är “A Vector Space analysis of Swedish patent claims, does decompounding help?”  Sedan 2009 har Linda arbetat med utveckling av olika patenttextsökningsverktyg inom ramen av hennes avhandlingsarbete “The Essence of Patent text mining” vid Wiens tekniska universitet (Österrike). Det primära forskningsfokuset i hennes avhandlingsarbete har varit att ge en översiktsbild av det olika informationshanteringsbehoven som finns i patent världen beträffande olika typer av textsökningssverktyg. På Uppdragshuset arbetar Linda med att utveckla nya patenttextsökningsverktyg och ta fram nya informationshanteringsverktyg som använder sig av det senaste forskningsrönen inom Patent Information Retrieval.