Lena Malmgren

Senior Informationsspecialist

Lena@uppdragshuset.se 08-501 026 11

Lena Malmgren är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik från KTH. Efter examen arbetade hon på patentbyrån Kransell & Wennborg. Mellan 2005-2006 arbetade hon på PRV InterPat som informationsspecialist där hon bland annat ansvarade för bevakningstjänster.