Lars Henriksson

Senior Informationsspecialist

Lars@uppdragshuset.se 08-501 026 03

Lars Henriksson är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Mellan åren 1989-1992 arbetade han som teknisk handläggare inom telekommunikation vid Patent- och Registreringsverket. Mellan åren 1992-2014 arbetade han på World Patent Technology AB med bedömningar av patenterbarhet och analyser av teknisk dokumentation ur ett innovationsperspektiv. Han har specialiserat sig inom teknikområdena mobiltelefoni, hushållsmaskiner och elektronikapplikationer inom fordonsteknik.