Karl Fristedt

Senior Informationsspecialist

Karl@uppdragshuset.se 08-501 026 04

Karl Fristedt är civilingenjör i materialteknik med inriktning mot lättkonstruktioner från KTH. Mellan åren 2008-2009 arbetade han som patentingenjör på enheten för fordon, vapenteknik och medicinteknik vid Patent- och Registreringsverket. Karl har även arbetat som applikationsingenjör inom rullningslagerteknik på industriföretaget Schaeffler Sverige AB (2004-2007).