Joni Sayeler

R&D Manager, Senior Informationsspecialist

Joni@uppdragshuset.se 08-501 026 02

Joni Sayeler är magister i fysik från Linköping med inriktning mot mikrodatorer och medicinsk teknik. Mellan åren 1996-2000 arbetade han som teknisk handläggare och utbildare på enheten för elkraft, elektronik och medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket. Joni är ansvarig för marknadsföring och PR.