Catharina Karlsson

Senior Informationsspecialist

Catharina@uppdragshuset.se 08-501 026 06

Catharina Karlsson är civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Mellan åren 2001-2005 arbetade hon som teknisk handläggare på enheten för telekommunikation vid Patent- och Registreringsverket.