Anna Malmberg

Senior Informationsspecialist

Anna@uppdragshuset.se 08-501 026 09

Anna Malmberg är civilingenjör i teknisk fysik med inriktning mot elektroteknik från Uppsala Tekniska Högskola. Anna har även studerat fysik i Tyskland under ett läsår vid Georg August Universitet, Göttingen. Mellan åren 2001-2012 arbetade Anna som teknisk handläggare av patentärenden inom bl.a. antenn- och vågledarteknik och medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket.