Anders Olsson

Senior Informationsspecialist

Anders@uppdragshuset.se 08-501 026 14

Anders Olsson är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot trådlösa system från KTH. Mellan åren 2008-2010 arbetade han som teknisk handläggare på enheten för telekommunikation med specialisering på radiokommunikation vid Patent- och Registreringsverket. Anders har även arbetat som elkraftskonsult inom eldistribution på konsultföretaget Sweco Energuide AB (2006-2008).