Uppdragshusets projekt Self-Optimizer har blivit utvalt som ett Eurostar-projekt

september 30, 2015 - september 30, 2015

Uppdragshusets projekt Self-Optimizer har i hård konkurrens blivit utvald få finansiering från som Eurostar!
Projektet kommer att utvecklas i samarbete med Tekniska Universitetet i Wien, och handlar om att ta fram ett verktyg som automatiskt utan manuella ingrepp optimerar semantisk matchning efter innehållet i en text. Detta erbjuder företag en ny effektiv metod att kunna förlita sig på en automatisk process för att ta fram teknikens ståndpunkt och mer effektivt kunna stödja beslut i sina informationsflöden.
https://www.eurostars-eureka.eu/