Uppdragshuset deltar i IQPC Global Patent Congress i Köpenhamn, Danmark

september 22, 2014 - september 24, 2014

Uppdragshuset kommer att delta i IQPC Global Patent Congress i Köpenhamn. Under kongressen kommer vi att leda en s.k. ”Round Table” diskussion – välkomna att delta ifall ni är på plats!